פרנגפן - רובע 13 בודפשט, קומפלקס מגורים הכולל 52 דירות בתכנון ייחודי 

logo kaduri